0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

FALSAFA YA TWAHARA KATIKA UISLAMU

SOMO LA FIQHI

Mwenyezi Mungu Mtukufu ameifanya twahara kuwa ni sheria na kuwafaradhishia waja wake kwa sababu twahara humfanya muislamu aishi maisha ya unadhifu na utakasifu.

Humfanya awe mtakasifu wa mwili, nadhifu wa mavazi na mahala aishipo.

Utakasifu na unadhifu huu humjengea afya njema na mwenendo mzuri kitabia.

Usafi huu wa nje dhahiri ni barabara na chombo cha kumfikisha katika usafi na utakasifu wa ndani batini ambao humfanya kuwa ni mtakasifu wa moyo, mwenye kauli nzuri laini na nafsi iliyosalimika na husuda, udanganyifu na tabia mbaya zote kwa ujumla.

Muislamu wa kweli ni yule aliyetakasika nje na ndani wakati wote khasa khasa wakati wa kutekeleza ibada, hii ndio sababu Bwana Mtume ﷺ akatuambia:

[الطهور شطر الإيمان]   رواه مسلم

[Twahara ni nusu ya Imani]   [Imepokewa na Muslim]

Kwa sababu imani ya uhakika imefungamana na kutwahirika ndani na nje,Moyo kutohirika na chuki,na kiburi na Hasad.Na mwili kutohirika na uchafu na najisi ndio ikahisabiwa kuwa tohara ni nusu ya Imani.

Toa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.