0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

NASAHA ZA RAMADHANI- Sheikh Ali Bahero

Usafi wa Moyo


 Vipi tutaufikia ucha Mungu


Maana ya ucha Mungu


Ni yapi yanayozidisha Ucha Mungu katika Moyo


 Mambo yenye kutufikisha katika Ucha Mungu


Kusubiri na Kushukuru


Unyenyekevu katika Swala 


Sifa za watu Wema


Kuwa Mtiifu katika Twaa


Kujiepusha na Upuzi
Utajiri na Ufakiri
Masharti ya kukubaliwa Zaka
Neema ya Mali
Alama za Mwenyezi Mungu
Mandalizi ya kumi la Mwisho


Laytul Qadr (usiku wa cheo)
Kuwa na Ikhlas kuwa na kila jambo
Kutumu katika Ibaada baada ya Ramadhani

Toa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.