0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

KHUTBA ZA IJUMAA- Sheikh Swaleh Ibrahim

INWANI YA KHUTBA

Daraja ya Kumuogopa Mwenyezi Mungu
Kitu kizito siku ya Kiyama
Kubadilika kwa Neema kuwa Adhabu
Miongoni mwa Alama za Kiyama
Msingi wa Tabia Njema
Mambo matatu Yanayomfuata Maiti
Maradhi ya Ulimi
Neema ya Kusikiliza
Nini Maana ya Istighfaar
Ubora wa masiku 10 za Mwezi wa Dhulhijja
Sababu zinazopelekea Nyo kuwa Ngumu
Sampuli za Maudhi kwa Waislamu
Ubora wa Masiku 10 ya Dhulhijjah
Ubora na Utukufu wa siku ya Ijumaa

Toa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.