0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

DARASA SHEREHE YA ARBAINA ANNAWAWIY Dr. Islam Muhammad

 

01.SHEREHE YA HADITHI 23 Twahara ni Nusu ya Imani 
02. Fadhla za Himdi 
03. Swala ni Nuru 
04. Maana ya kutoa na Fadhla za Sadaqa
05. Sadaka bora na Adabu zake
06. Aina za Sadaka
07. Sadaqatun Jaariya
08. Mambo yanayo Haribu Sadaka
09.Ahkaam za Sadaka
10. Sadaka ya Mwanamke 
11. Hukmu ya Kuomba Sadaka 
12. Subira katika Qur’ani
13. Aina za Subira
14. Subira katika Msiba
15. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 1
16. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 2
17. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 3
18. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 4
19. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 5
20. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 6
21. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 7
22. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 8
23. Subira ya kutofanya Maasia Pt. 9
24. Qur’ani ni Hujja kwa au Dhidi Pt.1
25. Qur’ani ni Hujja kwa au Dhidi Pt.2
01. SHEREHE YA HADITHI 24 Sanad ya Hadithi na kisha cha Abuu Dhar
02. Maelezo ya Sanad na Maana ya Utumwa
03. Maana ya Dhulma na Aina zake
04. Dhula katika Mali
05. Dhulma anayofanyiwa Mwanamke
07. Dhulma wanayofanyiwa Wafanyakazi
08. Dua ya Aliyedhulumiwa 
09. Maana ya Hidaya katika Qur’ani
10. Aina nne za Hidaya
11. Daraja 10 za Hidaya Pt. 1& 2
12. Daraja 10 za Hidaya Pt. 3
13. Daraja 10 za Hidaya Pt. 4
14. Ndoto na Tafsiri yake
15. Sababu za Hidaya Pt.1

16. Sababu za Hidaya Pt.2

17. Vizuizi vya Hidaya Pt.1

18. Vizuizi vya Hidaya Pt.2

19. Kutuata Hawaa za Makafiri Pt.1
20. Kutuata Hawaa za Makafiri Pt.2

21. Daraja za Shari za Shetani Pt.1

22. Daraja za Shari za Shetani Pt.2

23. Mbinu za Shetani kupoteza Watu Pt.1
24. Mbinu za Shetani kupoteza Watu Pt.2
25. Mbinu za Shetani kupamba Maovu
26. Mbinu za Shetani Talbis Pt.1
27. Mbinu za Shetani Talbis Pt.2
28. Mbinu za Shetani kuogopesha Waumini
Mbinu za Shetani  kuweka Matumaini marefu
Mbinu ZA Shetani  Kuchochea na Kushawishi
Mbinu za Shetani kughilibu Moyo na Akili ya Binadamu
Mbinu za kujilinda na Shetani Nyumbani Pt. 1
Mbinu za kujilinda na Shetani Nyumbani Pt. 2

Hukmu ya Anasheed katika Uislamu 

Mbinu za kujilinda nafsi ya Muislamu kutokana na Shetani 
Sababu za Allah kukufungulia Rizki Pt. 1
Sababu za Allah kukufungulia Rizki Pt. 2
Sababu za Allah kukufungulia Rizki Pt. 3
Sababu za Allah kukufungulia Rizki Pt. 4
Sababu za Allah kukufungulia Rizki Pt. 5

Nyote Muko Uchi
Takeni sitara Kwangu
Mwakosea Usiku na Mchana 
Takeni msamaha Kwangu
Musikanushe Neema Zangu 

Toa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.