0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

33. MLANGO WA KUWAFANYIA UPOLE MAYATIMA, MABANATI, WOTE WALIO WANYONGE, MASIKINI NK..

BUSTANI YA WATU WEMA


قال اللَّه تعالى:  { واخفض جناحك للمؤمنين }

وقال تعالى:  { واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا }

وقال تعالى:  { فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر }

وقال تعالى : { أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين }


Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

[Na wainamishie bawa lako (la huruma) Waumini. ]        [Suuratul Hijr: 88]  

Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

[Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanao muomba Mola wao Mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake. Wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. ]        [Sura Al Kahf: 28]

Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu:  

[Basi yatima usimwonee! Na anaye omba au kuuliza usimkaripie! ]        [Surat Wadh-Dhuhaa: 9]

Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

[Je! Umemwona anaye kadhibisha Malipo? Huyo ndiye anaye msukuma yatima,Wala hahimizi kumlisha masikini. ]        [Surat Al-Maau’n: 1-3]


 شرح مقدمة الباب مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالىToa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.