0%

https://uongofu.com/wp-content/uploads/2021/06/services-head-1.png

20 DUA YA WAKATI WA KUSUJUDU

KINGA YA MUISLAMU

[سبحان ربي الأعلى ] ، ثلاث مرات 

أخرجه أهل السنن وأحمد وانظر صحيح الترمذي 1/83

[Ametakasika Mola wangu aliyejuu]   (Atasema hivi mara tatu)        [Imepokewa na Abuu Daud na Al-tirmidhiy na Al-Nasai na Ahmad.

 [ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ]

البخاري ومسلم

[Kutakasika ni Kwako, Ewe Mwenyezi Mungu , Mola wetu, na sifa njema zote ni Zako, Ewe Mwenyezi Mungu  nisamehe.]       [Imepokewa na Bukhari na Muslim]

[ سبوح قدوس رب الملائكة والروح ]

مسلم 1/ 533

[Mwingi wa kutakaswa Mtakatifu, Mola wa malaika na Jibriil.]  [Imepokewa na Muslim]

[ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت،سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ]

   مسلم 1/ 534

[Ewe Mwenyezi Mungu  Kwako nimesujudu, na Wewe nimekuamini, na Kwako nimesilimu, umesujudu uso wangu kumsujudia  aliyeuumba na akautia sura na akaupasua usikizi wake na uwoni wake, Ametukuka Mwenyezi Mungu  Mbora wa waumbaji.]       [Imepokewa na Muslim]

[ سبحان ذي الجبروت والملكوت ، والكبرياء والعظمة]

أبو داود 1/ 230 والنسائي وأحمد وإسناده وصححه الألباني في صحيح أبي داود 166

[Ametakasika Mwenye Utawala, na Ufalme, na Ukubwa, na Utukufu.]         [Imepokewa na Abuu Daud na Al-Nasai na Ahmad na Kusahihishwa na Al-Baniy]

[ اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره ]

مسلم 1/ 350

[Ewe Mwenyezi Mungu nisamehe dhambi zangu zote, ndogo na kubwa, za mwanzo na za mwisho, za dhahiri na za siri.]       [Imepokelewa na Muslim.]

[ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك]

      مسلم 1/ 352

[Ewe Mwenyezi Mungu  hakika mimi najilinda kwa radhi Zako kutokana na hasira zako, na kwa msamaha wako kutokana na adhabu yako, na najilinda Kwako unihifadhi na Wewe, mimi siwezi kuzidhibiti sifa Zako, Wewe ni kama ulivyojisifu Mwenyewe.]       [Imepokelewa na Muslim.]

SIKILIZA DUA YA WAKATI WA KUSUJUDU

Toa maoni yako

Begin typing your search above and press return to search.